Burslar

2016 - 2017 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ BURSLARI

İstanbul Şehir Üniversitesi’nde burslar ve burs kapsamında aylık nakit ödenen destek bursları karşılıksız olup; belirlenen azami süreler içinde öğrenci öğrenimine ve derslerine devam ettiği sürece verilir. İngilizce Hazırlık Programı dâhil olmak üzere eğitimi süresince öğrenimine devam etmeyen öğrencinin burs kapsamındaki nakit ödemeleri ilgili yarıyıl için kesilir. 
Üniversiteye giriş başarı bursları kapsamında sunulan öğrenim ücretinden %100, %75, %50 ve %25 muafiyet imkânı, İngilizce lisans programlarına yerleşen öğrenciler için İngilizce hazırlık programında geçirecekleri (1+1 yıl) süre ve lisans öğreniminde geçirecekleri (4+2 yıl) süre boyunca; önlisans programlarına yerleşen öğrenciler için (2 yıl) süre boyunca; Türkçe lisans programlarına yerleşen öğrenciler içinse lisans öğreniminde geçirecekleri (4+2 yıl) süre ile not ortalaması koşulu veya ders geçme başarı koşulu aranmaksızın devam eder. Türkçe lisans programlarına yerleşen öğrenciler isterlerse toplam bursluluk süresinin 1 yılını seçmeli İngilizce hazırlık programında kullanabilirler. 
Tam burslu öğrencilere aşağıda belirtilen yerleşme sırasına göre sunulan; konukevi ücretinden muafiyet, yemek bursu ve aylık nakit ödenen destek bursları, İngilizce lisans programlarına yerleşen öğrenciler için İngilizce hazırlık programında geçirecekleri (1+1 yıl) süre ve lisans öğreniminde geçirecekleri (4 yıl) süre boyunca; önlisans programlarına yerleşen öğrenciler için (2 yıl) süre boyunca; Türkçe lisans programlarına yerleşen öğrenciler içinse lisans öğreniminde geçirecekleri (4 yıl) süre ile devam eder.
2016 - 2017 Akademik Yılında üniversitemizde sunulan burslar ve kapsamları şöyledir:

TAM BURS
2016-2017 Akademik Yılında Üniversiteye giriş başarı bursu ile tam burslu kontenjanlara yerleştirilen ve kayıt yaptıran öğrencilerden, her yarıyıl derslere kaydolmak ve devam etmek şartıyla, yerleşme puanı ile ilgili programın puan türüne göre Türkiye genelinde ilk 5000 içinde yer alanlara;

  • Öğrenim ücretinin tamamından muafiyet,
  • 9 ay süre ile yemek bursu,
  • Üniversitenin anlaşmalı olduğu konukevinde ücret ödemeden kalma imkânı, 

İlk 2000 içinde yer alanlara ise bu haklara ek olarak 9 ay süre ile aylık 700 TL nakit ödeme imkanı sağlanır.
2016-2017 Akademik Yılında Tam Burslu programlara yerleştirilen ve kayıt yaptıran öğrencilerden yerleşme puanı ile ilgili programın puan türüne göre Türkiye genelinde ilk 5000 içinde yer almayanlara sadece öğrenim ücreti muafiyeti sağlanır.
İslami İlimler Tam burslu ve %75 burslu lisans programlarına kaydını yaptıran öğrencilerden, yerleşme başarı sırası ek puanlı (OBP 0,18 katsayılı puanı) ilk 5000’e girenler ile yerleşme başarı sırası ek puan hariç (OBP 0,12 katsayılı puanı) ilk 20000'e girenler, yukarıdaki ilk 2000’e yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilerin haklarından yararlanırlar. Bu öğrencilerden ilgili puan türündeki LYS’ ye girerek diğer bölümlere kurum içi yatay geçiş yapma hakkı elde edenler, sadece elde ettikleri öğrenim ücretinden (tam burslular için öğrenim ücretinin tamamından, %75 burslular için öğrenim ücretinin %75’inden) muafiyet hakkına sahip olup yukarıda belirtilen diğer ek imkânlardan yararlanamazlar.
Tam burslu kontenjanlara yerleştirilen öğrenciler daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olmuşlarsa yukarıda belirtilen; konukevi, yemek imkânlarından ve ek olanaklardan yararlanamazlar, sadece öğrenim ücretinden muafiyet hakkını elde ederler.

% 75 BURS
İstanbul Şehir Üniversitesi’nin %75 burslu programlarına yerleştirilen ve kayıt yaptıran öğrencilere sağlanan burs, öğretim ücretinin %75’inden muafiyeti kapsar.
% 50 BURS
İstanbul Şehir Üniversitesi’nin %50 burslu programlarına yerleştirilen ve kayıt yaptıran öğrencilere sağlanan burs, öğretim ücretinin %50’sinden muafiyeti kapsar.
% 25 BURS
İstanbul Şehir Üniversitesi’nin %25 burslu programlarına yerleştirilen ve kayıt yaptıran öğrencilere sağlanan burs, öğretim ücretinin %25’inden muafiyeti kapsar.
İLK TERCİH BURSU
Ücretli ve kısmi burslu programlara birinci tercihinden yerleştirilenlerle yerleştiği tercih sırasına kadar olan tüm tercihleri İstanbul Şehir Üniversitesi programları olanlara %10 oranında indirimi kapsar.
AKADEMİK BAŞARI BURSU
Lisans eğitiminde ilk iki yarıyılının (yaz okulu hariç) sonunda en az 30 krediyi, takip eden yıllarda ise o akademik yıla ait derslerin kredisinin %75'ini almış ve başarmış olması kaydıyla, genel not ortalaması en az 3.50 ve üzeri olan öğrencilere takip eden dönem için değişik oranlarda yapılacak indirimi kapsar.
I.B. DESTEK BURSU
Üniversitenin ücretli ve kısmi burslu programlarına yerleştirilen öğrencilerden Uluslararası Bakalorya (IB) diplomasına sahip olup, diploma notu 32 ve üstü olan öğrencilere, ödemeleri gereken öğrenim ücretinden %25 oranında indirimi kapsar.
ABITUR DESTEK BURSU
Üniversitenin ücretli ve kısmi burslu programlarına yerleştirilen öğrencilerden Abitur diplomasına sahip olup, diploma notu 2 veya daha iyi olan öğrencilere, ödemeleri gereken öğrenim ücretinden %25 oranında indirimi kapsar.
MATURA (REIFEPRÜFUNG) DESTEK BURSU
Üniversitenin ücretli ve kısmi burslu programlarına yerleştirilen öğrencilerden Matura (Reifeprüfung) diplomasına sahip olup, diploma notu 1,5 veya daha iyi olan öğrencilere, ödemeleri gereken öğrenim ücretinden %25 oranında indirimi kapsar.
ŞEHİT ÇOCUKLARI BURSU*
ÖSYS sonucunda Üniversitenin programlarından birine yerleştirilen şehit çocukları için öğrenim ücretinden % 100 oranında indirimi kapsar. *Son olaylarda hayatını kaybedenlerin devletimiz tarafından şehit statüsüne alınmasını takiben, ÖSYS sonucunda üniversitemizin programlarından birine yerleştirilen ilgili öğrenciler "Şehit Çocukları Bursu"ndan aynı şekilde yararlanabileceklerdir.
PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİ
Öğrenim ücretinin tamamının yıllık olarak ödenmesi durumunda %5, dönemlik olarak ödenmesi durumunda ise %2 indirimi kapsar.
KARDEŞ İNDİRİMİ
İstanbul Şehir Üniversitesi programlarında öğrenim görmekte olan her bir kardeşe öğrenim ücretinin %10’u oranında indirimi kapsar.
Burs ve indirimlerin hangi durumlarda devam edeceği İstanbul Şehir Üniversitesi Burs Yönergesi’nde belirtilmiştir.
Öğrenci birden fazla indirim (peşin ödeme indirimi ve ilk tercih bursu hariç) ve indirim niteliğindeki burs kapsamına girerse sadece birisinden ve en yüksek olanından yararlanır.
Burslar ve indirimler öğrencinin ödemekle yükümlü olduğu ücret üzerinden yapılır.
ÖSYS başarı bursları dışında kalan indirimler ve destek bursları için ÖSYS başarı burslarındaki süreler geçerli olup, İngilizce lisans programlarına yerleşen öğrenciler için İngilizce hazırlık programında geçirecekleri (1+1 yıl) süre ve lisans öğreniminde geçirecekleri (4+2 yıl) süre boyunca; önlisans programlarına yerleşen öğrenciler için (2 yıl) süre boyunca; Türkçe lisans programlarına yerleşen öğrenciler içinse lisans öğreniminde geçirecekleri (4+2 yıl) süre ile (ki bunun 1 yılını seçmeli İngilizce hazırlık programında kullanabilirler) sınırlı olup, belirlenen azami süreler içinde öğrenciler öğrenimlerine ve derslerine devam ettikleri sürece geçerlidir. İngilizce hazırlık programı dahil olmak üzere eğitimi süresince öğrenimine devam etmeyen öğrencinin burs ve indirimleri ilgili yarıyıl için kesilir.
Üniversitemize kayıt yaptıran tüm lisans öğrencilerine, üniversitemizdeki öğrenimleri süresince kullanacakları dizüstü bilgisayar verilir; kaydoldukları programdan mezun olamadan kaydı silinen öğrenciler bilgisayarlarını iade etmekle mükelleftir.